Projekti so nepogrešljivi in del vsakdana v podjetjih. Pomembno je poznati ključne značilnosti upravljanja projektov, da jih lahko uspešno načrtujemo, organiziramo, vodimo in nadziramo. Uspešni projekti lahko izstrelijo podjetje med zvezde, kot lahko neuspešni povzročijo veliko stroškov in slabih izkušenj.

Vsak projekt potrebuje usmerjanje (planiranje, določitev smeri), upravljanje (vodenje po pravi poti do zastavljenega cilja), nadzor (spremljanje, kontrola in pregled nad projektom) ter komunikacijo (tehnične in informacijske povezave med člani projektne skupine).

Projektno vodenje so znanja, veščine, orodja in procesi vodenja, ki jih potrebujemo, da lahko uspešno izvedemo projekte, zato naše podjetje že vrsto let uspešno vodi projekte v zasebnem in javnem sektorju.