Smo licencirano podjetje za izdelavo merjenih, računskih energetskih izkaznic stavb. Energetska izkaznica stavbe vpliva na vrednost nepremičnine in ukrepi energetske učinkovitosti so tudi pri nas postali eden od pomembnih kriterijev, ki jih upoštevamo pri nakupu ali najemu nepremičnine.

Nudimo vam tudi brezplačno svetovanje.

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Energetski zakon (EZ-1) predpisuje obvezno energetsko izkaznico za vse nove stavbe in stavbe, ki se prodajajo ali oddajajo v najem.

Dolžnosti, povezane z energetsko izkaznico

  • Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.
  • Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del.
  • Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Stranka lahko zaprosi za novo energetsko izkaznico pred potekom 10 let, če se energetska učinkovitost stavbe spremeni.

Za ostale info pošljite povpraševanje na info@supremotech.si.