Splošno o termografskem pregledu:

Termografski pregled je metoda s katero izvajamo brezkontaktne meritve temperature, ki omogoča identifikacijo napak in toplotnih izgub objekta.

V gradbeništvu se uporablja za ugotavljanje dejanskega stanja in/ali odkrivanje napak ter ocenjevanje termične izolirnosti vgrajenega elementa ali celotnega objekta.

Termografija odkriva:

  • toplotne mostove,
  • netesnost ovoja zgradbe,
  • poškodovano, vlažno ali manjkajočo izolacijo,
  • slabo in površno vgrajena okna in vrata,
  • neizoliran strop proti podstrešju,
  • pomankljivo izvedbo notranjih stenskih oblog z izolacijo,
  • vlago v stenah, tleh ali stropu zaradi izliva vode,
  • lego in pravilno delovanje talnega ogrevanja.

Termografski pregled nudi hiter in objektiven pregled zunanjega ovoja zgradbe in nazorno odkriva skrite pomanjkljivosti. Pravočasna detekcija gradbenih napak, preprečuje kasnejše hude poškodbe zaradi vlage in plesni ter prihrani znatna sredstva za energijo.